Úvodní strana

Vítejte na oficiálních stránkách obce Loukov

Starosta:
Jiří Koťátko
tel.: +420 606 267 565

Místostarosta:
Radek Chládek
tel.: +420 728 212 334

Adresa:
Obecní úřad Loukov
Loukov č.p. 81
294 11 Loukov

E-mail: obecloukov@tiscali.cz

Informace
.. Mnichovo Hradiště
Školy a školky pro kluky a holky

Strategický rámec je hotov, a co dál?

Chtěli byste sami chodit nebo posílat své dítě do školy, kde „učení a učení se je smysluplná, radostná a efektivní aktivita pro všechny zúčastněné“, která „vybavuje děti a žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro život, posiluje zdravé sebevědomí, samostatnost a odpovědnost“ a v níž „základem výchovy a vzdělávání je respekt k individualitě a jinakosti žáka i učitele“? Toto jsou některé z hlavních myšlenek vize otevírající Strategický rámec MAP Mnichovohradišťsko.
Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Mnichovo Hradiště – jak zní úplný název dokumentu – představuje rámec pro vzdělávání v regionu do roku 2023 a týká se samozřejmě všech vzdělávacích aktivit – tedy nejen škol, ale i volnočasových kroužků a klubů či akcí např. muzea nebo knihovny zaměřených na děti. Jako své priority uvádí kvalitní vzdělání pro život, úspěch pro každé dítě, dobře fungující školu a komunitní spolupráci pro vzdělávání. Celé znění s podrobným vysvětlením priorit najdete na http://www.map-mh.cz a http://www.facebook.com/mapmnichovohradistsko.
Na zpracování dokumentu se podíleli zástupci všech skupin aktérů vzdělávání, tedy učitelé a ředitelé i zřizovatelé škol, vedoucí kroužků, pracovníci muzea či knihovny, aktivní rodiče, ať už jako členové pracovních skupin, řídícího výboru či třeba jen zodpovězením anketních otázek – skutečnost, že dokument vychází z jejich sdílené představy, je zcela klíčová pro možnosti jeho naplnění.
Tvorbou místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ale práce MAP Mnichovohradišťsko zdaleka nekončí – začíná však její klidnější, a možná radostnější etapa. Ta bude zaměřená především na organizování vzdělávacích akcí otevřených pro všechny, kdo mají o problematiku výchovy a vzdělávání zájem – již teď Vás můžeme pozvat na Setkání s inspirací: výjezd do ZŠ Kunratice s tématem Metody aktivního učení (29. března 2017). MAP chce také dál vytvářet příležitosti pro setkávání různých aktérů vzdělávání – a spolu s nimi postupně připravovat akční plán, který umožní realizaci již hotového strategického rámce. Pokud se i Vy chcete zapojit osobní účastí, nápadem, podnětem – neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek!
Dobré vyhlídky pro pokračování činnosti MAP dává to, že se podařilo stabilizovat pracovní tým – velkou radost máme zejména z nástupu nové projektové manažerky Svitlany Sazečkové. Na mateřskou dovolenou naopak odešla Kasia Szajda, doposud velká opora MAP. Děkujeme jí za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí!

PhDr. Lenka Sosnovcová
ředitelka GMH a odborný pracovník MAP – oblast budování znalostní kapacity
Fotografie z obce

Loukov u Mnichova Hradiště

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl